可惜吟

kě xī yín

chūn fēng chūi rén shàng zhuāng lóu,
lóu tóu huà méi wàng chí zhōu。
píng shēng yǐ jūn sì shān hǎi,
shí nián bù jiàn hú bù chóu。
dōng jiā mǎi hóng pìn xiǎo nv̌,
xī jiā yíng luán yè jí gǔ。
yǎn kàn shí cùi tóng nián rén,
jīn yòu táng táng zuò rén mǔ。
liáng rén liáng rén gù jiā pín,
qiè shēn dài jūn yì kǔ xīn。
zhǐ chóu míng jìng shēng bái fā,
yǒu qián nán mǎi ér jīn chūn。
cǐ xīn xuán zhī yàn kān tuō,
cái shū xì qú zuǒ biān jiǎo。
yuàn jiāng qiè yán rù qí mù,
xié wén zī zhuāng yì bù è。

余阙的更多古诗

 • 《大别山柏树》

  奇树如蛟蜃,盘骫上虚空。孤生虽异桂,半死反如桐。

  香带金炉气,色映绮钱中。灵从后皇服,年随天地终。

  常瞻北枝翠,终古郁葱葱。

 • 《李白玩月图》

  春池细雨柳纤纤,手倦挥毫日上帘。想得停杯江海夜,月明照见水晶盐。

 • 《竹屿》

  秋水镜台隍,孤洲入淼茫。地如方丈好,山接会稽长。

  紫蔓林中合,红莲叶底香。何人酒船里,似是贺知章。

Processed in 0.284168 Second , 37 querys.