感怀和家兄回狂韵

gǎn huái hé jiā xiōng húi kuáng yùn

shí nián zuò fù kè xīn wéi,
dú yǐ wēi lóu xiào luò hūi。
《 tiān wèn 》 yǒu cí chóu mò dùi,
xī náng dé jù mǎn fāng gūi。
huà zhōng shī yì yún shēng xìu,
zùi lǐ liáng péng yuè bàng fēi。
hé rì chéng fēng dāng pò làng,
jiān zhōu bù shè xiè chū féi。

于觉世的更多古诗

  • 《送别北山都谏》

    竹西亭下放舟行,一曲骊歌送客情。去尽游人山色暮,昆仑冈畔又潮生。

Processed in 0.278360 Second , 37 querys.