宝珠洞晚眺

bǎo zhū dòng wǎn tiào

qīng qīu yè zhàng dēng cùi wēi,
yě kè xián zhú gū yún fēi。
jué dǐng gǔ sì qìng shēng jì,
xī yáng zài shān sēng wèi gūi。
Processed in 0.357003 Second , 37 querys.