谢善礼姻丈见过

xiè shàn lǐ yīn zhàng jiàn guò

jiā cí guāi bái bìng tiān qú,
xiāng jiàn pín fán wèn qǐ jū。
xíng wèi dì qí fú yǒu zhàng,
shè wéi jiāng yuǎn shí wú yú。
jiāo yóu yǎn dǐ shúi zhī jǐ,
jì mò chéng nán yī cǎo lú。
jī dù píng xuān zhòng huái gǎn,
sì jūn gāo yí shì yìng shū。

俞铠的更多古诗

    未找到内容

Processed in 0.273184 Second , 37 querys.