牧心斋题壁示叔介

mù xīn zhāi tí bì shì shū jiè

mù xīn zhāi lǐ zuò lái shēn,
wàn gǔ yuán sī zhí zhì jīn。
huà huà shēng shēng wú bié shì,
dàn jiào xún xiá mò yú qīn。
Processed in 0.342853 Second , 37 querys.