鉴湖春晓

jiàn hú chūn xiǎo

yuè wáng chéng nán kàn chūn xiǎo,
hú shàng hǎo shān qīng wèi le。
shúi cǎi fú róng luò jìng zhōng,
cùi dài wān yán rú kě sǎo。
hè gōng gūi lái jǐu mǎn chuán,
yōu huā wǎng hù chūn juān juān。
shǒu zhāo nán fēng míng wǔ xián,
luán chōng hè zhù jīn qiān nián。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.325798 Second , 37 querys.