赋小瓶红白梅花

fù xiǎo píng hóng bái méi huā

bīng jī zì ào luō fú xuě,
yūn liǎn piān hān tài yè chūn。
gòng lì dōng fēng dù huán pèi,
shān hú lún yù jiào jīng shén。
Processed in 0.313186 Second , 37 querys.