题柯参书竹 其一

tí kē cān shū zhú qí yī

qīu fēng lái cāng wú,
bái yuè xià jǐu yí。
bù jiàn xiāng fū rén,
yī zhī kōng lèi chúi。
Processed in 0.325033 Second , 37 querys.