旅赠王宗善

lv̌ zèng wáng zōng shàn

jiāng hú dú kè zhuǎn piāo péng,
yī yǔ chóu jiān bàn yuè fēng。
zhèng kū qióng tú rú ruǎn jí,
hū féng jiā shì jí wáng róng。
gù yuán chūn qù wú duō yàn,
cǐ rì nán fēi jī gè hóng。
shén xǐ dé jūn xiāng wèi jiè,
shēn cán huā luò jǐu zūn kōng。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.240383 Second , 37 querys.