题朱叔仲所画青山白云横幅

tí zhū shū zhòng suǒ huà qīng shān bái yún héng fú

shān qīng lv̀ shù shēn,
bái yún gèng duō shǎo。
yì ěr yuè zhōng xíng,
yáng fān kàn chūn xiǎo。
Processed in 0.259646 Second , 37 querys.