赵生席上

zhào shēng xí shàng

qīng míng cái guò rì,
tà yǔ dào jūn jiā。
liè zuò xīn xíng jǐu,
bǐ lín shǐ zhǒng huā。
qiáng tóu hóng yǎo tiǎo,
bēi miàn lv̀ jiāo jiā。
gūi qí níng fú zùi,
huán rén chā mào xié。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.326002 Second , 37 querys.