与吕志学夜坐

yǔ lv̌ zhì xué yè zuò

rǎo rǎo yuè chéng lù,
yáo yáo wú shǔi chūn。
zì jiē lún luò kè,
yòu sòng yuǎn yóu rén。
xié cè cháng yōu shì,
móu shēng dú wèi qīn。
shū jūn tán pì shì,
gèng xiàng yè hóu chén。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.321691 Second , 37 querys.