望江楼独眺

wàng jiāng lóu dú tiào

wàn lǐ cháng jiāng bǎi chǐ lóu,
yuǎn tiān piǎo miǎo wàng zhōng shōu。
yān biān xiǎo shì yī shān jí,
yǔ hòu chūn cháo rù guō líu。
chǔ sāi fēng tāo qiān lǐ zhuàng,
qín huái jīn fěn lìu zhāo líu。
dēng lín wú xiàn cāng sāng gǎn,
mǎn mù huāng liáng gǔ shí tóu。

余鹍的更多古诗

    未找到内容

Processed in 0.289115 Second , 37 querys.