碧梧翠竹堂以碧梧栖老凤凰枝分韵得枝字

bì wú cùi zhú táng yǐ bì wú qī lǎo fèng huáng zhī fēn yùn dé zhī zì

xīn yáng sàn wēi xuě,
bó ǎi níng chūn zī。
xiāo yáo tóng xuān xià,
mìng lv̌ chóu fāng shí。
qīng fēng dàng wēi hé,
jǐu miàn fú qíng yī。
juān juān míng yuè gōu,
guà zài shān hú zhī。
Processed in 0.375004 Second , 37 querys.