和郡主簿绝句九绝 其八

hé jùn zhǔ bù jué jù jǐu jué qí bā

tí lv̌ gūi hé chù,
guān huā xiào zì rú。
qī jūn qíu xiàng shàng,
zāo pò gǔ rén shū。
Processed in 0.479604 Second , 34 querys.