残春感事十首 其十

cán chūn gǎn shì shí shǒu qí shí

shēn qǐ zhēn hán shì,
míng chéng lǎo fǔ rú。
zàn shí jīn mǎ shǔ,
zhōng shì shí yú hú。
jìu zhǒng huā yóu yǒu,
xīn yú sù yǐ wú。
bàng rén yōu è sǐ,
wú zì diǎn yī gū。
Processed in 1.055856 Second , 34 querys.