巫山界岭

wū shān jiè líng

yě mǎ huāng qián hòu zǐ kāi,
tiān qīng dú shàng kè yī lái。
měi rén ruò yǒu xiāng sī mèng,
yún yǔ hé céng gé chǔ tái 。
Processed in 0.159363 Second , 34 querys.