临江仙·寒食清明都过了

lín jiāng xiān · hán shí qīng míng dū guò le

hán shí qīng míng dū guò le,
kè zhōng wú jì líu chūn。
dōng fēng chūi yǔ gèng chóu rén。
xì chuán fāng cǎo àn,
shǐ xìn shì guān shēn。
chàng wàng gù yuán yān shǔi kuò,
jī shí pǐ mǎ qīn qīn。
bié cháng hé zhǐ sì chē lún。
tì tiān tiān bù guǎn,
zhuǎn zuò liǎng méi pín 。
Processed in 0.096169 Second , 34 querys.