更漏子·秋点长

gèng lòu zǐ · qīu diǎn cháng

qīu diǎn cháng,
qīu mèng duǎn。
pà jiàn huáng hūn tíng yuàn。
fēng xī sù,
yǔ xiāo sāo。
yǐ chuāng hún yù xiāo。
hòu zhū sī,
zhān què xǐ。
yī jìu nóng chóu yī zhǐ。
hóng xìu yù,
cùi diàn yān。
lèi hén yóu wèi gān 。
Processed in 0.081564 Second , 34 querys.