从军行三首 其一

cóng jūn xíng sān shǒu qí yī

wàn lǐ sāi biān chéng,
nián nián yǒng zhòng bīng。
qīu fēng míng tiě qí,
luò rì zhào máo jīng。
Processed in 0.100292 Second , 34 querys.