舟次早起

zhōu cì zǎo qǐ

chén guāng tǔ xī wēi,
xī shàng lù huá xuàn。
lín wū lvè zhōu míng,
yú xīng dài yún juàn。
chén xīng jì wú rén,
cán mèng yóu kě miǎn。
qún dòng jī wèi méng,
tiān ní shàng qián jiàn。
wù lv̀ hé suǒ tú,
wú yì bù dài jiǎn。
shān shǔi jìng yōu yōu,
lǐ hùi shì fēi qiǎn。
Processed in 0.086332 Second , 34 querys.