湖上醉归似吴季良

hú shàng zùi gūi sì wú jì liáng

hú shàng tiān yǐ qīu,
chéng zhōng hàn rú yǔ。
xuān jì shāo bù tóng,
yán liáng yì hé jù。
shǐ zhī wù wài yóu,
bá zú fēng chén qù。
gāo wò nán shān ā,
bù tà dōng huá lù。
Processed in 0.175404 Second , 34 querys.