称大人寿

chēng dà rén shòu

dà rén xīn tǎn tǎn,
dà rén ní yōng yōng。
fán cǐ gù yí shòu,
shǐ shì bā shí wēng。
zuǒ xióng duō hòu fú,
zhuō mào běn kuān zhōng。
sùi dāng xiǎng mào qī,
miào yán ruò fú róng。
Processed in 0.079016 Second , 34 querys.