山水小景四幅 其一

shān shǔi xiǎo jǐng sì fú qí yī

jiāng yǒu shǔi xī shǔi yǒu bō,
lóng yú tiē xī xī fēng rì měi hé。
wàng qīng shān xī rú méi ér é,
fǔ jiā mù xī yǐ pó suō。
Processed in 0.106720 Second , 34 querys.