读唐史 其二

dú táng shǐ qí èr

líu yàn gōng lǐ cái,
guó yòng dé wú fá。
fán jiē shǔ shì lèi,
lì dú bào chéng dié。
zhèng yào zài yǎng mín,
qí shì gù kě fǎ。
Processed in 0.100059 Second , 34 querys.