多雨

duō yǔ

duō yǔ wèn gēng rì,
tūi chuāng kàn mǎo yún。
jī shǔi lián jù zhǎng,
chén yān yì chū xīn。
hé chú sūi wú lì,
yì zhī nóng shì qín。
gāo jū dàn zuò jiáo,
níng bù kùi pán sūn。
Processed in 0.163770 Second , 34 querys.