赋傅伯玉来青轩

fù fù bó yù lái qīng xuān

liǎng shān sòng qīng lái,
yǔ rén zhōng rì xián。
shuǎng qì bī méi yǔ,
bù sì zài chén jiān。
yǎng guān tiān zhōng yún,
rǎo rǎo qù bù huán。
shǐ zhī jìng zhě jiā,
qǔ qín dāng hù dàn。
Processed in 0.114099 Second , 34 querys.