次韵性之

cì yùn xìng zhī

yī xiào xíng hái wài,
biàn néng xié shǒu xíng。
yún róng yǔ shān yè,
jīn rì yǎn piān míng。
gòng zuò sōng xià shí,
yǎng tīng sōng shàng shēng。
gǔ rén yì hé yuǎn,
ān yòng shè zhōng míng。
Processed in 0.517681 Second , 34 querys.