白日有閒吏青原无惰民为韵奉寄李成德十首 其九

bái rì yǒu xián lì qīng yuán wú duò mín wèi yùn fèng jì lǐ chéng dé shí shǒu qí jǐu

shēn yuán xiǎo lí gēng,
gé xī yè chōng bò。
zhú jiān yī yú xíng,
tóng zhì gōng rì kè。
rù jìng guān huà fēng,
qīn shì mín qín duò。
Processed in 0.160541 Second , 34 querys.