次韵夏夜

cì yùn xià yè

yǐn jī qún dòng jì,
chí táng fú xī guāng。
wǎ gōu jí yǔ guò,
xūn fēng mǎn nán táng。
fēi yíng hū diǎn yī,
xiǎo lì wén hé xiāng。
dōng nán xǐ jiàn yuè,
wēi yún fù zhē cáng。
cháng é yǐng gāo shī,
qīng yǔ liáng fèi cháng。
jìng qì zhōng bù qū,
mò yé cùi guāng máng。
gāo huái huán yǔ jiān,
chǔn chǔn bēn yán liáng。
sī rén gǔ yí zhí,
tiān zhí zì wēn liáng。
zī yè fā xiá xiǎng,
yì qīn fù nán wàng。
gūi tián wú bié yì,
nán yǐ rùi rù fāng。
Processed in 1.372187 Second , 34 querys.