赠净上人

zèng jìng shàng rén

jīn huá shàng rén mù yáng bàn,
lái xún jiāng nán hǎo shān kàn。
xī hú máo gǔ shù qīu guāng,
yě hè jīng shén zhào bīng duàn。
jiē yú chén shì kǔ xiāng jī,
gǎo xiàng cāng yán lǎo lù qí。
èr nián lái wǎng nán zhōu pǔ,
gǔ sì xián xíng sān jiàn zhī。
shēng yá chū bù shòu chén gòu,
dào kè jiā fū tīng qīu yǔ。
yù zhóu yǐ xián jīng bàn yǎn,
yín yè wèi hán yān yī lv̌。
yún quán jiā chù bāo dāng jiě,
wèi xiá cóng rén mì qián mǎi。
bù xián gāo xiào cháng gòu wū,
yǔ zǐ jù zài gūi dōng wú。
Processed in 0.179246 Second , 34 querys.