至丰家市读商老诗次韵

zhì fēng jiā shì dú shāng lǎo shī cì yùn

yáng lǐu hù qiáo chūn yù àn,
shān chá chū wū rén wèi zhī。
mào tián jué jué zǒu líu shǔi,
xiǎo fū chǎn chéng wēng jiā lí。
xuě qíng chūn xiàng shēng qīng cǎo,
yān shī rén jiā yíng wǎn chūi。
xīn yí wǎng chuān mó jié huà,
mù sòng kuāng shān shāng lǎo shī。
yè tóu cūn diàn xiǎng qīng jìng,
wā mǎn sì lín yán yuè yí。
wò kàn gū dēng xīn gěng gěng,
hū tóng mì zhǐ liáo jì zhī。
Processed in 0.218700 Second , 34 querys.