赠范伯履承奉二子

zèng fàn bó lv̌ chéng fèng èr zǐ

dà fàn fēng yuè hú,
xiǎo fàn yān yǔ lǐu。
qīng míng yǔ xìu chè,
fēng dù súi fù shòu。
zùi lán kàn luò bǐ,
yǐ jué fēng zhù zhǒu。
shēng míng dìng zhūi xún,
gōng qīng zài huái xìu。
jiāng hú fāng zòng làng,
dì wèi yī tuò shǒu。
nǎi gōng gān guó qì,
dǎng lùn zài rén kǒu。
zhé jū cháng bì mén,
yào fāng céng xiào fǒu。
zhù shū yì xì shì,
yòng shè fù bēi jǐu。
jūn kàn yǔ yuán jīu,
yǔ qíng dìng hū jìu。
Processed in 0.670787 Second , 34 querys.