书白水寺壁

shū bái shǔi sì bì

hán yán huā mù dǒu yíng chūn,
gǔ sì xīu yún zhàn yǔ shēng。
fù rì qíng xuān chéng zuò shùi,
méng lóng hé chù zhè gū míng。
Processed in 0.212656 Second , 34 querys.