舟行书所见

zhōu xíng shū suǒ jiàn

shèng shǔi cán shān cǎn dàn jiān,
bái ōu wú shì xiǎo zhōu xián。
gè zhōng zhù wǒ tiān tú huà,
biàn sì huá tíng luò zhào wān。
Processed in 0.703424 Second , 34 querys.