赠胡子显八首 其八

zèng hú zǐ xiǎn bā shǒu qí bā

yān huán sàn luàn yóu shū yuè,
gǔ kǒu hán hú yù tǔ yún。
shān sì bì mén chūn shùi zú,
kě lián píng jiàn bù tóng jūn。
Processed in 0.396752 Second , 34 querys.