湘中送人

xiāng zhōng sòng rén

lí ōu fāng jiē ěr,
bié xù yǐ qī rán。
cǎo wèi xiāng lèi pǔ,
huā cán shǔ pò tiān。
yí shān qíng fú hàn,
tí zhú lěng chéng yān。
hòu yè sī jūn yì,
kōng gē hào yuè piān 。
Processed in 0.076162 Second , 34 querys.