谢伯恭篆屏蟾砚

xiè bó gōng zhuàn píng chán yàn

gǔ yàn chán chú dī,
wén píng xiè yè shū。
shì jiān duō yǐ fú,
xīu tàn tuó zhōng xū 。
Processed in 0.074246 Second , 34 querys.