送曲江知县赵节推

sòng qū jiāng zhī xiàn zhào jié tūi

mìng jiāng jǐu zhēng mán,
sāo rán shù zài jiān。
yī yán cháo xué pò,
qiān lǐ gǔ qí xián。
dāo dùn wú sī xù,
gēng sāng yǒu fù huán 。
Processed in 0.072711 Second , 34 querys.