山家书壁遗老农

shān jiā shū bì yí lǎo nóng

lǎo nóng zhèng xǐ huáng méi yǔ,
xiào wǒ hé fáng bái zhòu mián。
zhú jìng niǎo tí ní huá huá,
dào qí wā jiào gǔ tián tián。
kāi gōu fàng shǔi jiāng chú qù,
guò líng kàn yún jiè jī chuān。
xìng pì zì xián duō lǎn sàn,
kōng yín wèi sùi bǔ jū piān。
Processed in 0.211985 Second , 34 querys.