追悼侍姬冬梅八首 其五

zhūi dào shì jī dōng méi bā shǒu qí wǔ

yuán jiāng xiǎo jù hēi wú yán,
luò yè kōng fáng lěng bì mén。
shúi liào cōng cōng chéng yǒng jué,
qīng shān kōng shèng jìu tí hén。
Processed in 0.085575 Second , 34 querys.