与虞章舜卿二表弟季明游兼胜亭有作三律 其一

yǔ yú zhāng shùn qīng èr biǎo dì jì míng yóu jiān shèng tíng yǒu zuò sān lv̀ qí yī

wēi tíng jiān yǎ shèng,
shèng jǐng zú qí guān。
hú shǔi hán tiān rù,
shān yún dài yǔ pán。
qiān sōng yǎn yè yuè,
wàn zhú hàn chūn hán。
yù jǐng jí gān lěng,
chén yuán nà dé gān。
Processed in 0.068258 Second , 34 querys.