吴郡斋遣怀

wú jùn zhāi qiǎn huái

zhāi jū kǔ wú cóng,
sàn xiè bù fāng pǔ。
huā lǐu dù nuǎn fēng,
méi tái zī sù yǔ。
dié zhàng yǐn yán yá,
yōu qín lòng lín mǎng。
chí guāng wǎ bì yú,
rì qì shí tūn tǔ。
jiǒng tiào dí céng chéng,
kuáng gē ài tiān yǔ。
shū huān jǐng yǐ líu,
é sī chóu fù jù。
chǔ zòu zhōng yí bēi,
yuè yín zhuāng xì kǔ。
rén qíng yì qióng dá,
tǔ sī miǎo jīn gǔ。
xìn měi fēi wú xiāng,
gūi xīn shǔ lán dù。
Processed in 0.563783 Second , 34 querys.