晚醉

wǎn zùi

wù wù yú hān shù wǎn tīng,
gǔ xī xiāng wù rù shū líng。
juǎn lián gūi zuò yuè xián shàng,
gé àn yuǎn shān qīng gèng qīng。
Processed in 0.040074 Second , 34 querys.