春日山行

chūn rì shān xíng

shān běi shān nán rì jī húi,
bàn shān shān shè gèng chuán bēi。
yī shēng qiāng dí shān yún liè,
èr yuè shān huā yǒu luò méi。
Processed in 0.072108 Second , 34 querys.