村居即事二首 其一

cūn jū jí shì èr shǒu qí yī

dì pì cūn shēn guò kè xī,
shù jiā shēng jù tū yān wēi。
yú xiā rù wǎng máng hū jǐu,
é yā qī chí jìng yǎn fēi。
huàn fù suǒ táo shān wū jiǎo,
kè ér zhuó zhú bǔ lí wéi。
gōu dōng jī shǔi tōng qián pǔ,
yě yǒu pú fān dài yǔ gūi。
Processed in 0.095344 Second , 34 querys.