淮阴侯庙三首 其二

huái yīn hóu miào sān shǒu qí èr

tù sǐ cóng lái gǒu yì pēng,
chǔ wáng ān dé yǒu hán péng。
fēng líu biàn yuē chì sōng qù,
yǐ kùi dāng nián lǔ liǎng shēng。
Processed in 1.540133 Second , 34 querys.