夏五园亭对雨漫成六首 其五

xià wǔ yuán tíng dùi yǔ màn chéng lìu shǒu qí wǔ

yǔ jì yún shōu zhèng wǔ tiān,
huái yīn yì yì běi chuāng mián。
bǎi nián wèi le zàn wèi kè,
yī rì dé xián zhēn shì xiān。
měi jǐu dàn xún zhī jǐ yǐn,
hǎo shī xīu yòng sú rén chuán。
shān lín zhōng dǐng zhī shúi shì,
shū yǔ zhī yí lǐ diào chuán。
Processed in 0.072958 Second , 34 querys.