题米友仁远景

tí mǐ yǒu rén yuǎn jǐng

méng méng shù yǐn shān,
miǎo miǎo bō héng hǎi。
qí zhōng yī yè zhōu,
qǐ yǒu táo zhū zài。
Processed in 0.088618 Second , 34 querys.