通津田舍

tōng jīn tián shè

tīng jiā jiāng tǎn liǎng yī yī,
ōu lù xiāng qīn jì bù fēi。
sēng rù cùi wēi yún bàn qù,
níu gēng bái bù dú súi gūi。
gǔ jīn xián shèng duō xiāo suǒ,
wáng bó gān gē yǒu shì fēi。
lǎo bìng yōu shí xīn lì ruò,
kě néng cǐ dì dé yú jī。
Processed in 0.085788 Second , 34 querys.